Trang chủ » Hướng dẫn mở cổng (open port) trên Windows Server

Hướng dẫn mở cổng (open port) trên Windows Server

by admin

Để mở cổng (Port) trên Windowserver chúng ta cần thực hiện chỉnh sửa luật của Firewall trên Windows Server. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước.

Hướng dẫn mở cổng trên Windows Server

Bước 1: Truy cập [ Server Manager ] => [ Local Server ] => [ Windows Firewall ]

=> Bấm “Private: on” để mở cửa sổ quản lý Windows Firewall

Bước 2: Chọn “Advanced Settings

Bước 3: Chọn “Inbound Rules” => Bấm [ New Rule ] để tạo rule mới

Bước 4: Chọn loại Rule là “Port

Bước 5: Chọn Protocol là “TCP” và điền thông tin port vào mục “Specific local ports

Bước 6: Chỉ là action, ở đây chọn “Allow the connection

Bước 7: Chọn profiles mà rule sẽ áp dụng lên

Bước 8: Đặt tên cho  Rule mới => Bấm [ Finish ] để kết thúc cài đặt.


Kết quả là ta đã mở được cổng 1234 trên Windows Server

You may also like