Trang chủ » Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản admin CyberPanel

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản admin CyberPanel

by admin

Khi cài đặt hoàn thành CyberPanel bạn sẽ nhận được mật khẩu ngẫu nhiên hoặc từ ban đầu thiết đặt. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng sẽ có những trường hợp quên mật khẩu tài khoản này. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc reset mật khẩu.

Bước 1: SSH tới VPS Cyberpanel

Để có thể thực hiện việc reset mật khẩu, các bạn cần SSH tới VPS để sử dụng giao diện terminal và thực hiện các lệnh để reset mật khẩu mới. Các bạn có thể tham khảo cách SSH tới VPS theo bài hướng dẫn này.

Bước 2: Đặt lại mật khẩu Admin

Trên giao diện terminal SSH các bạn gõ lệnh:adminPass <mật khẩu mới>

Trong trường hợp báo lỗi: adminPass: command not found, thì dùng lệnh dưới đây

 /usr/local/CyberPanel/bin/python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py –password <mật khẩu mới>